تصویر پروفایل

0

آگهی فروخته شده

22

تنظیمات کلی

تماس

24 بازدیدها
18 بهمن 1402

بزرگترينتامین کنندهتوليدپروفيلتولید آلیاژهای آلومی...

قیمت در تماس

شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان 310
16 بازدیدها
18 بهمن 1402

تولید انواع لوله آلومینیومی از قطر 10 تا 420 میلیم...

قیمت در تماس

شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان 310
21 بازدیدها
18 بهمن 1402

ارائه مشاوره تخصصی در زمینه طراحی ، ساخت قالب ، تو...

قیمت در تماس

شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان 310
16 بازدیدها
18 بهمن 1402

توليد پروفيل هاي آلياژي از گروه 1000 تا 7000 توان ...

قیمت در تماس

شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان 310
15 بازدیدها
18 بهمن 1402

انجام مشاوره در طراحی اولیه ساخت قالب اکستروژن الو...

قیمت در تماس

شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان 310
22 بازدیدها
17 بهمن 1402

بزرگترينتامین کنندهتوليدپروفيلتولید آلیاژهای آلومی...

قیمت در تماس

شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان 310
22 بازدیدها
17 بهمن 1402

تولید انواع لوله آلومینیومی از قطر 10 تا 420 میلیم...

قیمت در تماس

شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان 310
17 بازدیدها
17 بهمن 1402

ارائه مشاوره تخصصی در زمینه طراحی ، ساخت قالب ، تو...

قیمت در تماس

شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان 310
21 بازدیدها
17 بهمن 1402

توليد پروفيل هاي آلياژي از گروه 1000 تا 7000 توان ...

قیمت در تماس

شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان 310
24 بازدیدها
17 بهمن 1402

انجام مشاوره در طراحی اولیه ساخت قالب اکستروژن الو...

قیمت در تماس

شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان 310
بالا